Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Gudstjeneste søndag 1. oktober kl. 11.00,
Gudstjeneste søndag 1. oktober kl. 11.00,

Gudstjeneste søndag 1. oktober kl. 11.00,

2017-09-26
Vi markerer Diakoniens dag

Gudstjenesten er ved Lisbeth Danielsen og Diakon Marit Kristine Danielsen.

Gro  Ekeberg spiller.

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone