Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Samiske spor og viktige hendelser
Samiske spor og viktige hendelser

Samiske spor og viktige hendelser

2018-09-25
Overlevering av samisk arkiv til nasjonalbiblioteket med viktige bidrag av Peder Borgen.

Nasjonalbiblioteket og Samisk Hus arrangerer åpent seminar torsdag 11. oktober i Nasjonalbiblioteket på Solli Plass.

Professor em. Peder Borgen forteller at Nasjonalbiblioteket har tatt initiativ til markeringen for å gjøre dette arkivet kjent for offentligheten. Det er et omfattende arkiv som vil fungere som et viktig kontaktpunkt og kilde for å møte den samiske historien og kulturen. Foranledningen for at dette arkivet ble samlet er det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Borgen ble kontaktet i 1994 av den samiske journalisten Kirsten Isaksen fra Samisk Radio i Karasjok. Hun er nå pensjonist, men kommer til seminaret som  bidragsyter. Borgen skal orientere om arkivet og dets betydning. Så vil flere fra både Samisk Hus og Nasjonalbiblioteket delta med korte orienteringer.

Samiske spor og viktige hendelser

Borgen har også samlet materiale til en bok som ble utgitt i 1997 med tittelen "Samenes første landsmøte, 6.-9. februar 1917". Dette møte er i dag grunnlaget for samenes nasjonaldag 6. februar. Slik på denne måten kan en i følge Borgen si at Metodistkirken i Trondheim er "samenes Eidsvold". Dagen blir nå feiret hvert år i Norge, Sverige, Finland og på Kolahalvøya. Boken er tilgjengelig på nett via Nasjonalbilioteket.

 

Program:

13.00: Velkommen ved Nasjonalbiblioteket: Et verdifullt Samisk arkiv i landets hovedstad.

13.15: Samisk Hus innleder om arbeidet med jubileene og om Peder Borgens bidrag.

13.30 Professor em. Peder Borgen forteller om sin innsats og sitt samvirke med samiske personer og institusjoner. Med bidrag av fhv. journalist ved Samisk Radio, Karasjok, Kirsten Isaksen: "Landsmøtet, holdt i Metodistkirken, Trondhjem, i 1917 og Samefolkets nasjonaldag 6. februar vedtatt ved nordisk konferanse i Helsingfors i 1992".

14.15: Historiker og prest Thor Bernhard Tobiassen orienterer om samearkivet, en sentral del av flere representative og viktige arkiv.

14.30: Seniorrådgiver Johanne Ostad orienterer om samisk materiale i Nasjonalbiblioteket og om monter-utstillingen.

14.15-15.30: Mulighet for alle å se på montrene og snakke med hverandre.

Samiske spor og viktige hendelser

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone