Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Nominasjoner til årskonferansen
Nominasjoner til årskonferansen

Nominasjoner til årskonferansen

2020-02-07
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her.

Valg 2020:

Følgende tillitsverv skal velges ved årskonferansen 2020:

Hovedstyret
Leder, årsklasse 2020-2022
Legt medlem, årsklasse 2020-2022
Leg vara, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Leder av misjonsrådet, årsklasse 2020-2022
(Den kandidat som får nest flest stemmer i valgene «pastoralt medlem» og «legt medlem av hovedstyret» blir automatisk vara. Det bes dermed om at det spesielt opplyses dersom kandidatene ikke ønsker en varaplass)

Misjonsråd:
(Leder står oppført under «hovedstyret»)
Leg kvinne, årsklasse 2020-2024
Leg mann, årsklasse 2020-2024
Pastoral: 2020-2024

Det teologiske seminar:
Styrets leder, årsklasse 2020-2022
Årsklasse 2020-2022
Vara, årsklasse 2020-2022

Årsmøterepresentant i Blå Kors Norge
Årsklasse 2020-2024; To representanter +vara

Representanter i Familie og Mediers landsmøter
Årsklasse 2020-2024; To representanter

Årskonferansens desisjonskomite
Årsklasse 2020-2023

Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap
Representant årsklasse 2020-2022
Vara 2020-2022

Nominasjonskomiteen tar imot forslag frem til 1.april på kandidater til tillitsvervene. Forslag kan sendes til nominasjonskomiteen ved: lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no

 

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone