Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>All aktivitet i Petrikirken er avlyst
All aktivitet i Petrikirken er avlyst

All aktivitet i Petrikirken er avlyst

2020-03-13

Kjære dere som deltar i Petrikirkens aktiviteter.

Som alle sikker er gjort kjent med, har det kommet råd og pålegg fra sentrale myndigheter når det gjelder coronasmitten som sprer seg i landet, og vi er alle pålagt å iverksette tiltak for å forbygge dette. Derfor har vi som menighet besluttet å innstille all aktivitet i Petrikirken fra og med 13. mars 2020 til og med 13. april.

Nye vurderinger vil bli foretatt etter råd fra myndighetene

Her er noen nyttige linker:

Ytterligere råd og retningslinjer finnes her https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

http://www.metodistkirken.no/hoved/artikkel/article/1541354  og  helsenorge.no.

Dersom dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med prest Svein Veland på tlf: 91393930

 

Steinar Riise Jenssen                   Arne Håkenstad                            Svein Veland

Menighetsrådets leder                Legleder                                         Prest

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone