Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Sommerhilsen
Sommerhilsen

Sommerhilsen

2020-06-14

Sommeren 2020 i PETRIKIRKEN

I disse dager går vi inn i sommermodus, men fortsatt er det begrensninger vi må forholde oss til. Månedene som ligger bak oss, har for mange vært krevende. For noen av oss har det betydd at vi ikke kan treffe nær familie, barn, barnebarn, venner, og at vi ikke har kunnet delta på sosiale møteplasser. I tillegg har mange blitt permittert, og noen har også mistet jobben ved enten å bli oppsagt eller at bedriften har gått konkurs. Vi tenker på alle disse og ber om at de er tilbake i arbeid så raskt som mulig.

Selv om vi bringer med oss alt det som er nevnt ovenfor, og som har påvirket oss så sterkt, håper vi at alle kan begynne å glede seg over at Norge nå begynner å normaliseres, og at når det igjen åpnes for at vi kan møtes, skjer det noe positivt med oss.

Etter som det imidlertid ikke har vært mulig å komme til fellesskapet som mange har i Petrikirken, har vi forsøkt å møte den tiden vi har vært i og fremdeles er i med å ha gudstjenester og kveldstanker som et tilbud for fravær av fysiske møter.  Vi håper dette har bidratt til at dere har opplevd felleskapet og tilhørigheten likevel, for vi tror at dette har vært viktig. Derfor vil det også gjennom sommeren bli mulighet for å få med seg sendinger på nettet fra Petrikirken.

Her kommer en oversikt over det som sendes fremover på Facebook og Youtube:

  • Søndag 21. juni kl. 11.00 er det gudstjeneste hvor Biskop Christian Alsted taler, og utnevningslisten blir lest.
  • Fra søndag 5. juli kl. 19.00 og 4 søndager fremover vil vi sende «sommeråpent fra Petrikirken». Dette er et program med sang, musikk og en gjest som snakker om tro og hverdagsliv. Vi håper at dette vil falle i smak.  Vi planlegger også en nettgudstjeneste søndag 2. august.
  • Søndag 16. august blir første fysiske gudstjeneste i Petrikirken.
  • Søndag 23. august blir første storsamling, og vi skal feire dåp.
  • Søndag 30. august har vi konfirmasjonsgudstjeneste

Det er også endringer i staben til menigheten fra 1.8.2020: 

  • Rengjøring:                          Afaf   
  • Administrasjon:                    Anne Cathrine Lundblad (20%) 
  • Musikk                                 André Kristoffersen (30%)
  • Menighetsarbeider:             Marius S. Eriksen (60%) 
  • Prest:                                     Svein Veland (60%)

I år har vi ikke hatt et fysisk årsmøte. Det ble i stedet avholdt som en elektronisk pastoratkonferanse. Årsrapporten har imidlertid nå blitt lagt ut på menighetens hjemmeside. Den er og vil bli tilgjengelig i kirken som papirutgave. Vi håper dere vil ta dere tid til å lese den.  Det vil dessuten bli et menighetsmøte ganske raskt etter sommeren.

Følgende er valgt til menighetsrådet som begynner sitt virke 1. august:

Menighetsrådsleder                       Steinar Riise Jenssen

Legleder                                         Arne Håkenstad                 

Forvaltningsråds-leder                   Ole Jacob Pettersen

Finans                                            Beth Gudesen

Speidergruppe repr.                       Patrick Sandhaug

Ungdoms-representant                  Malin Bjørnstad Roer

Ungdoms-representant                  Mathias Kristiansen

Medhjelper                                     Per Harald Vik Haugen     

Medhjelper                                     Anne Grethe Lindahl         

Medhjelper                                     Hilde Jørgensen     

Legdelegat                                     Hans Jørgen Sandli

Diakon                                            Marit Kristine Danielsen   

For øvrige verv i menigheten viser vi til Årsrapporten på Petrikirkens hjemmeside.

Vi ønsker dere alle en velsignet sommer og hilser dere med:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom. 8;38-39

Steinar Riise Jenssen                                                                                    Svein Veland

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone