Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Er du Petrikirkens nye prest?
Er du Petrikirkens nye prest?

Er du Petrikirkens nye prest?

2020-11-05

Er du Petrikirkens nye prest?

Vår mangeårige prest har oppnådd pensjonsalder og ønsker av den grunn å trappe ned sin stilling. Petrikirken søker derfor etter en ny prest som kan lede menighetene inn i en spennende fremtid.

Petrikirken er en livskraftig lokalmenighet i Fredrikstad. Kirken har drevet kirkelig arbeid i vår bydel i mer enn 140 år, og ønsker å være fremtidsrettet. Petrikirken driver sitt arbeid i et spennende vekstområde med mange unge familier og stor tilflytting. Derfor har arbeidet med barn, unge og familier en svært sentral plass i menigheten.

Vår visjon er og har alltid vært å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. I dag har vi derfor speider-, søndagsskole-, konfirmant-, musikk-, kor- og klubbarbeid for barn og unge. Dessuten har menigheten gospelkor for voksne, samt flere godt etablerte fellesskap for eldre. Foruten prest i full stilling disponerer Petrikirken i dag musikkmedarbeider og renholder i deltidsstillinger.

Den som ansettes vil

 • få det overordnede lederansvaret for menighetens drift
 • lede den kirkelige staben
 • være bindeleddet mellom ulike virkegrener i menigheten
 • ha kontoradministrativt arbeid
 • planlegge gudstjenester og hvordan de skal gjennomføres
 • forkynne og undervise

Kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes.

Hva søker vi etter?

En person, mann eller kvinne, helst med teologi på masternivå. Søkere med bachelorgrad i teologi eller annen relevant utdannelse kan også komme i betraktning. Ledererfaring vil dessuten tillegges vekt.

Den som ansettes må

 • være trygg i lederrollen
 • kunne arbeide selvstendig
 • være en god relasjonsbygger
 • ha god evne til å arbeide i team
 • være utadvendt, fleksibel og løsningsorientert
 • være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og teologiske grunnsyn

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

 

Oppstart og stillingsprosent etter avtale. 

 

Hørtes dette interessant ut for deg? Send en søknad på e-post til petrikirken@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Svein Veland, prest i Petrikirken, tlf. 91393930.

Attester og vitnemål fremlegges ved eventuelt intervju.

 

SØKNADSFRIST 30.11.2020

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone