Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer
Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer

Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer

2020-11-20
Historisk vedtak i en prosess som skal ende i full inkludering av LHBT+-personer.

Ole-Einar Andersen var den opprinnelige forslagsstilleren om en beklagelse for den behandling LHBT+-personer har blitt utsatt for i Metodistkirken og den skade enkeltpersoner er påført.

Det ble en lang debatt der mange tok ordet. Alle var enige om behovet for å be om unnskyldning der urett har blitt begått ovenfor enkeltpersoner, men et mindretall ønsket ikke å be om unnskyldning for kirkens tradisjonelle lære.

I et endringsforslag fra Kirsti Dahl Johansen ble Andersens intensjon støttet, men selve utformingen av teksten skal overlates til hovedstyret og kabinettet. Konferansen ønsket å gi hovedstyret og kabinettet tid til å utforme beklagelsen for behandlingen LHBT+-personer har blitt utsatt for og for å veie teksten for den prossessen vi er inne i.

En setning i Andersens opprinnelige forslag ble løftet frem av flere som et godt utgangspunkt:  «Vi erkjenner at vi gjennom fordømmende holdninger og handlinger har påført medmennesker stor skade, smerte, sorg og lidelse, i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet til alle.»

Et forslag om å utsette behandlingen av forslaget ble avvist.

Endringsforslaget fikk 70 stemmer for, 32 stemte nei og 6 stemte blank.

To forslag om å midlertidig oppheve restriksjoner ovenfor vigsel og ordinasjon av LHBT+ personer i Metodistkirken, og avvise innskrenkninger vedtatt på verdensplan ble tidligere i dag vedtatt utsatt til første årskonferanse etter neste generalkonferanse.

Det var årskonferansen i 2019 som tok et viktig veivalg i et konsensusvedtak der det ble slått fast at Metodistkirken i Norge er på vei til full inkludering av LHBT+-personer.

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone