Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>GODT NYTT ÅR 2021 I PETRIKIRKEN!
GODT NYTT ÅR 2021 I PETRIKIRKEN!

GODT NYTT ÅR 2021 I PETRIKIRKEN!

2021-01-04

GODT NYTT ÅR 2021 I PETRIKIRKEN!

Håper dere alle har hatt en fin jul og nyttårsfeiring!

I disse dager går vi inn i et nytt år, men dessverre er det fortsatt en del begrensninger vi må forholde oss til på grunn av koronaen. Det kan virke litt kjipt å dra i gang et nytt år med, ikke bare de samme, men endog verre innstramminger enn det det forrige året avsluttet med. Likevel er det en utrolig spennende tid vi lever i med et verdenssamfunn som gjør alt det kan for å bekjempe pandemien.

Som menighet må vi nå tenke at alle muligheter er åpne for hvordan vi skal framstå i framtiden. Nå trenger vi bare de gode ideene!

Tiden fra 12. mars 2020 har for mange vært krevende. For noen av oss har det betydd at vi ikke har kunnet treffe nær familie - barn, barnebarn, foreldre eller venner - og at vi ikke har kunnet delta på sosiale møteplasser. Andre har kanskje mistet arbeid og en sikker inntekt. Alle har vi på én eller annen måte blitt påvirket av Covid 19.

Vi ber derfor om at vi alle kan vende tilbake til det sosiale livet vi hadde før eller komme tilbake i arbeid. Våre tanker går også til de som er rammet av katastrofen i Gjerdrum. Vi ber om at etterlatte, pårørende og alle som er rammet av skredet, kan finne håp i en meningsløs situasjon. Vi ber om at de mest sårbare blant oss, kan finne krefter til å se framover.

Det er lett å bli oppgitt og tenke: «Skal dette aldri ta slutt? Det påvirker oss så sterkt!» Likevel er det mye positivt som skjer. Vaksinen har kommet, og etter hvert som flere og flere tar denne, kan vi begynne å glede oss over at Norge vil normaliseres.

Vi håper at de begrensningene myndighetene kom med søndag 3. januar, ikke blir langvarige. Vi ønsker å oppleve fellesskapet igjen. Inntil videre er imidlertid all aktivitet i Petrikirken stoppet, men vi vil forsøke å ha gudstjenester og kveldstanker på nett. Det vet vi har vært viktig for mange, og vi har på den måten nådd dem som aldri går i kirken. Slik blir det et tilbud til flere i en tung og vanskelig tid.

Vi håper derfor dette vil bidra til at felleskapet og tilhørigheten opprettholdes til tross for situasjonen. Så inntil videre: Ta vare på hverandre, og ta en telefon med én som du ikke har snakket med på en stund.

Vi ønsker dere alle et velsignet år og hilser dere med:

 

Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.


 

 

Steinar Riise Jenssen                                                                                    Svein Veland

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone