Medlemskap i Petrikirken

En varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet

Hvorfor bli medlem i Petrikirken?

En kristen har fått nytt liv ved troen på Jesus Kristus. Dette livet trenger næring og gode vekstvilkår. Som en hjelp til å ta vare på dette nye livet og for å kunne vokse både som menneske og kristen, har Gud gitt oss forskjellige hjelpemidler eller "møteplasser". Disse er: Dåpen, nattverden, bibelen, bønnen og menigheten.

Menigheten er noe helt annet enn en vanlig interesseforening for likesinnede. Den er Guds spesielle møtested, et sted hvor Gud har valgt å vise seg på en spesiell måte for oss mennesker.

I menigheten opplever vi å ha et fellesskap med Gud og hverandre, hvor vi blir styrket og bevart i troen, og hvor vi blir istandsatt til å tjene medmennesker og Gud i hverdagen. I tråd med dette har Metodistkirken alltid tenkt stort om menigheten.

Metodistkirken

 • en kirke som er kalt av Gud til å forkynne Guds uendelige nåde, kjærlighet og frelse for alle mennesker.
 • en kirke som både legger vekt på det personlige forholdet til Gud og på frelsens sosiale og samfunnsmessige konsekvenser.
 • en kirke som ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden.
 • en kirke med høyde under taket, lave terskler og som prøver å følge sin kirkefar, John Wesleys, regel: - Tenk selv og la andre tenke.
 • en kirke som legger vekt på økumenikk, som gjerne samarbeider med andre kristne og som ofte blir kalt for Brobyggerkirken.
 • et verdensomspennende fellesskap med til sammen 60 millioner mennesker.
 • en kirke hvor alle får være med på å bestemme, og hvor alle har frihet til å tjene Gud og medmennesker med de evner, anlegg, talenter og nådegaver man har - enten man er mann eller kvinne.
 • et forpliktende fellesskap hvor det er bruk for alle.

Hvordan bli medlem i Petrikirken?

Alle mennesker, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, politisk overbevisning eller økonomiske vilkår, har rett til å bli medlem i Metodistkirken. Medlemsopptakelse i Petrikirken skjer i nærvær av menigheten og som regel ved en gudstjeneste.

Medlemsløftene

For å bli medlem i Petrikirken må du:

 • Være døpt.
 • Bekjenne den kristne tro slik den kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelse.
 • Svare bekreftende på følgende løfte: Vil du være lojal mot Kristus gjennom Metodistkirken og vil du ved Guds hjelp støtte kirken med dine bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd?

Etter forbønn med håndspåleggelse ønskes de nye medlemmene velkommen inn i menighetsfellesskapet.

Ønsker du kontakt med menighet eller prest?