Er du vår nye menighetsleder?
Vi er på utkikk etter en ny menighetsleder til å ta over stafettpinnen i en 50% stilling. Her er det store muligheter i en fremtidsrettet lokalmenighet i Fredrikstad.
Vi er på utkikk etter en ny menighetsleder til å ta over stafettpinnen i en 50% stilling. Her er det store muligheter i en fremtidsrettet lokalmenighet i Fredrikstad.

Petrikirken er en livskraftig lokalmenighet i Fredrikstad. Kirken har drevet kirkelig arbeid i vår bydel i mer enn 140 år, men ønsker å være fremtidsrettet. Til det er mulighetene store, fordi Petrikirken ligger i et spennende vekstområde med mange unge familier og stor tilflytting. Derfor har arbeidet med barn, unge og familier en svært sentral plass i menigheten.

Vår visjon er og har alltid vært å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. I dag har vi derfor speider-, konfirmant-, musikk-,  og klubbarbeid for barn og unge. Dessuten har menigheten gospelkor for voksne, samt flere godt etablerte fellesskap for eldre. Foruten prest i full stilling disponerer Petrikirken i dag musikkmedarbeider og renholder i deltidsstillinger.

Nå søker vi altså etter en ny menighetsleder i 50% stilling som ser de store mulighetene! Oppstart skjer etter avtale.

Den som ansettes vil

 • få den overordnete ledelse av menighetens drift
 • være bindeleddet mellom ulike virkegrener i menigheten
 • ha kontoradministrativt arbeid
 • planlegge program, sammen med andre
 • Mulighet for å forkynne og undervise

Kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes, men stillingsbeskrivelse vil bli utarbeidet.

Hvem ser vi etter?

En person, mann eller kvinne, med relevant utdannelse. Ledererfaring vil dessuten tillegges vekt.

Den som ansettes må

 • være trygg i lederrollen
 • kunne arbeide selvstendig
 • Håndtere administrative oppgaver
 • Bruke digitale plattformer
 • være en god relasjonsbygger
 • Liker å utvikle felleskap for alle generasjoner
 • ha god evne til å arbeide i team
 • være utadvendt, fleksibel og løsningsorientert
 • være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og teologiske grunnsyn

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Hørtes dette interessant ut for deg? Send en søknad på e-post til petrikirken@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Svein J. Veland,  i Petrikirken, tlf. 91393930.

Attester og vitnemål kan fremlegges ved eventuelt intervju.

SØKNADSFRIST 17.04. 2023

Petrikirken

Roald Amundsensvei 8,

1654 Sellebakk

Kontakt oss

Følg oss

Facebook

Instagram

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge