Gudstjenester

Vi har gudstjeneste stort sett hver søndag fra kl. 11:00

Vår gudstjeneste er en blanding av profesjonalitet/liturgi og involvering av hvermannsen. Hver søndag blir det gitt invitasjon til det vi kaller «vitnesbyrd», hvis noen kjenner at de vil dele sine tanker, er det her mulighet til det. Dermed er det ikke bare presten som deler, men også hele menigheten har mulighet til å være med på å sette sitt preg på gudstjenesten.

Vi følger Den Norske Kirkes bibeltekster og oppfordrer gjerne til å lese og fundere litt over tekstene på forhånd. Kanskje får du også noen tanker som du ønsker å dele i gudstjenesten?

Vi feirer nattverd annenhver søndag, og Metodistkirken har et åpent nattverdsbord. Det betyr at det ikke bare er kirkens egne medlemmer som innbys, men alle som tror på Jesus Kristus, eller som ønsker å finne veien til tro på ham, uavhengig av om de tilhører et kristent kirkesamfunn eller ikke. I metodistisk tradisjon er nattverden både et styrkemåltid for den troende, samtidig som det også er et nådemiddel som kan formidle tro til ikke-troende. Alle som ønsker å tro, er derfor velkommen til å motta nattverd i Metodistkirken.

Etter gudstjenesten har vi som regel kirkekaffe, der alle som har anledning er velkommen til å bli igjen til en kopp kaffe, en kjeks og litt hyggelig prat.