Om Petrikirken

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet.

Våre 5 hovedverdier

Menighetenes verdier er: Jesusbegeistring, Åndelig kraftstasjon, Ung generasjon, Sang og musikkglede og Alle er med. Disse verdiene er grunnlaget for menighetens visjon: Alle – alltid brennende.

1. JESUSBEGEISTRING
Vi vil at alle skal bli kjent med Jesus, bli preget av ham
og begeistret til å formidle evangeliet videre.

2. ÅNDELIG KRAFTSTASJON 
Vår menighet er åpen for Den Hellige Ånd. 
Ved Ånden får vi kraft og styrke til å møte livets utfordringer,
og opplever vekst i eget liv og menighetens arbeid.

3. UNG GENERASJON
Vi fokuserer på den unge generasjonen
og lar de være toneangivende for arbeidet vi driver.

4. SANG- OG MUSIKKGLEDE 
Vi har et variert musikkuttrykk i møtene våre
som skaper glede, inspirasjon og tilbedelse.

5. ALLE ER MED 
Alle skal oppleve et godt og inkluderende fellesskap,
hvor vi er like mye verdt og hvor alle kan få bruke
sine evner og nådegaver.

Menighetens hensikt:

 1. Gi oss et forpliktende fellesskap hvor vi blir styrket og bevart i troen
 2. Et sted å se og kjenne Kristi nærvær
 3. Istandsette oss til å tjene Kristus i hverdagen
 4. Lar oss ta del i et fellesskap som lovpriser og tilber Gud.

Hvorfor akkurat Metodistkirken?

 Ved å bli et bekjennende medlem av Metodistkirken blir du med i

 • et kirkesamfunn som er kalt av Gud til å forkynne de gode nyhetene om Jesu frelse for den den som tror, og som vil spre bibelsk hellighet.
 • En kirke som legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud.
 • En kirke som ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden.
 • En kirke med høyde under taket, og som i forhold til andre kristne mener at disse ordene: “Tenk selv, og la andre tenke!” er en sunn holdning.
 • En kirke som legger vekt på økumenikk og samarbeide med andre kristne.
 • En kirke hvor du har mulighet til å påvirke, og til å tjene Gud med de gaver og evner han har gitt deg, enten du er mann eller kvinne.
 • Et forpliktende fellesskap hvor det er bruk for deg.

Hvordan bli medlem i Metodistkirken?

Alle mennesker, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, politisk overbevisning eller økonomiske vilkår, har rett til å bli medlem i Metodistkirken. Medlemsopptakelse i Metodistkirken skjer i nærvær av menigheten og som regel ved en gudstjeneste.

Petrikirken vil gi det videre…

Menigheten startet sin virksomhet i 1864 og Petrikirken ble en selvstendig menighet i 1894. Vi feiret 50-årsjubileum i 1944 og Petrikirkens historie er mangfoldig og forteller at her er det enkeltmennesker som står sammen om å utføre den viktige oppgaven vi har fått; å vite om Jesus, menighetens herre, og slik er det i dag; over 150 år senere.

Siden starten har vi blitt en menighet med over 600 døpte medlemmer, i tillegg til en enorm kontaktflate gjennom aktiviteter for både små og store, og gjennom vår beliggenhet. Vi jobber daglig for å være en levende virksomhet som betyr noe for mennesker. Et fyrtårn i nærmiljøet. Et varmt, inkluderende og Jesus-sentrert fellesskap, dit folk kan komme med hele seg.

Barn og unge har stått sentralt i Petrikirken i all tid. En grunnpilar i menigheten. Derfor var søndagsskolen det første arbeidet menigheten startet opp med. Aktivitetene i Petrikirken er mange og innholdsrike. Her finnes forhåpentligvis noe for enhver smak. Som allerede nevnt er barna og de unge viktige, og dette kommer tilsyne ikke minst gjennom et stort speiderarbeid, men også gjennom søndagsskolearbeidet og ofte store konfirmantkull.

Fokuset vårt på å ”gi det videre…” har gjort at vi også satser på noen enkelte møteplasser, der hele familien kan komme – familiegudstjenester med fast speiderparade, julevandring for 3-8-åringer og bokutdeling for barn opp til 11 år, for å nevne noe. De voksne kan finne sin plass i foreningsliv eller kor, mannsmøter, kvinnetreff og misjonsarbeid – med både åndelig og praktisk innhold.

Vårt mål er allikevel at vi, gjennom det vi skriver her og gjennom alt vi gjør, ikke er opptatt av aktivitetene i seg, men av å peke på Jesus.

Petrikirken har alltid lagt vekt på å være en utadrettet menighet. Med et tilbud til lokalsamfunnet rundt oss ønsker vi å gjøre en forskjell. På den måten har Petrikirken blitt et begrep og et merkenavn på østsiden av Glomma, noe som skaper forventninger vi må møte. Vårt håp er at vi gjennom merkenavnet og forventningene kan være med på å skape livsforvandlende og evige verdier.