Støtt oss

Det er flere måter å støtte Petrikirken. Som de fleste frikirker er vi avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte.Dette er gjennom at man bidrar med frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller ta med en blomst innimellom. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte.

Skattefrie gaver: På økonomiske gaver mellom 500,- og 25 000,- kr er det mulig å få skattefritak.
Ta kontakt med Metodistkirkens hovedkontor for å få et KID-nummer så dette blir riktig registrert.

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til menigheten, kan du bruke 
kontonummer 1150.07.01627, eller vipps 47495 - Metodistkirken i Norge, Petrikirken Kjølberg

I tillegg er det mulighet for å støtte menighetens arbeid gjennom å kjøpe lodd på vårt vår- og julelotteri.

Logoer og retningslinjer for Vipps